Налаштування джерел каналів

Playlists sources.

Активуйте перемикач «Playlists sources». Натисніть кнопку «Add playlist». У вікні «Add new playlist»:

Введіть назву плейлиста. Вона має бути латинськими літерами та без спеціальних символів (пробілів, тире та інше).

Введіть url-адресу плейлиста. Якщо файл плейлиста збережений на локальному комп’ютері, формат адреси повинен бути таким: «file://» + «/path_to/your_playlist_file» (наприклад, file:///Data/list/playlist.m3u).

Натисніть кнопку «Save changes».

Addon sources.

Натисніть кнопку «Add addon». У вікні «Add new addon» натисніть у полі «Addon name». З’явиться перелік готових доповнень які вже присутні в репозиторії. Виберіть той що вам потрібен і натисніть «Save changes».

Ви також можете створити власне доповнення. Як це зробити, читайте тут.


Після того як буде створене джерело каналів, ви побачите таку таблицю:

 • «Name» – ім’я джерела, налаштування та видалення цього джерела. Коли джерело активне та оновлене, ім’я стає посиланням на редагування (співставлення) каналів для цього джерела.
 • «Catchup» – вибір архіву. Підтримуються типи: «Append», «Shift» та «Flussonic».
 • «Enable» – вмикає або вимикає джерело.
 • «Prio» – пріоритет джерела. Чим менше значення тим більший пріоритет.
 • «Limit» – обмежує доступ клієнтів до джерела. Значення, це максимальна кількість клієнтів які можуть дивитись одночасно з цього джерела.
 • «Add channels» – якщо цей перемикач увімкнений і ви оновите джерело, всі канали джерела будуть автоматично додано у список каналів «TVLINK» (channels mapping). Це працює тільки при ручному (примусовому) оновленні каналів, при автоматичному оновленні ця опція ігнорується.
 • «New channels» – якщо цей перемикач увімкнений, при оновленні джерела, в список каналів «TVLINK» будуть добавлятися нові канали, якщо вони з’явились в цьому джерелі.
 • «Update period» – час (в годинах) через який джерело буде автоматично оновлюватися. Нуль, означає що оновлення вимкнуте.
 • «Update» – негайне оновлення джерела, а також час останнього оновлення.
 • «Links» – кількість посилань на потоки (канали) які містить джерело.

Є два варіанти, як ви можете добавити (channels mapping) канали з джерела в список каналів «TVLINK»:

 1. Увімкнути перемикач «Add channels» та натиснути «Update». В цьому випадку всі канали джерела будуть автоматично додано у список каналів «TVLINK».
 2. Оновити джерело, натиснувши «Update». Після цього назва джерела стає посиланням на сторінку де ви можете добавляти канали в ручному режимі.

Перемикач «Map» додає канал до списку каналів «TVLINK». При додаванні каналів створюється група до якої належить канал і переноситься іконка.


«TVLINK» автоматично об’єднує канали з однаковими назвами. Тому кількість каналів джерела (Links) не завжди відповідає кількості каналів в списку «TVLINK». При об’єднанні, регістр символів та пробіли у назві каналу ігноруються. Наприклад, всі канали з такими іменами будуть вважатися одним і тим самим каналом:

 • Channel 25
 • CHANNEL 25
 • ChaNNel25

Якщо в плейлисті або доповненні присутні групи каналів, вони також будуть експортовані. Якщо груп не має, усім каналам джерела буде присвоєно групу з назвою самого джерела.


Архіви каналів (Catchup).

Якщо ваш IPTV-провайдер надає таку функцію, виберіть один із типів архіву:

 • Append
 • Flussonic
 • Shift

«none» – означає що функцію вимкнено. Який саме у вас тип архіву, ви можете дізнатися у свого IPTV-провайдера.

«TVLINK» підтримує автоматичне перемикання архівних потоків під час збою, незалежно від типів архіву. Це означає, що при проблемі з архівним потоком з джерела де стоїть тип «Shift», станеться  переключення на архівний потік з джерела з «Flussonic». Порядок перемикання залежить від пріоритету джерел. Тобто та ж функціональність, що й зі звичайними потоками.

Якщо ви використовуєте сторонній IPTV-плеєр (не PVR TVLINK Client), в його налаштуваннях треба встановити тип архіву «Shift».  Тобто сам «TVLINK», в незалежності який тип архіву у джерела, буде видавати архіви в форматі «Shift».

Пріоритет джерела (Prio).

Якщо обидва джерела містять один і той же канал, то першим буде використаний потік із джерела з вищим пріоритетом (нижчою цифрою). Якщо цей потік не працює або припинив трансляцію в процесі роботи, «TVLINK» переключиться на наступне джерело з нижчим пріоритетом і так далі, по колу.

Обмеження з’єднань з джерелом (Limit).

Якщо джерело має обмеження на кількість підключень до потоків, встановіть потрібне значення. Це потрібно, щоб ваш IPTV-провайдер не заблокував вам доступ. «TVLINK» буде автоматично перемикати на наступний потік якщо ліміт буде перевищено.


«Update all sources» – натисніть якщо вам потрібно оновити всі джерела каналів разом (знаходиться внизу сторінки). Якщо в налаштуваннях сервера (Settings) ввімкнута опція «Create static playlist», також буде створено статичний плейлист.