Налаштування джерел каналів

Playlists sources.

Активуйте перемикач «Playlists sources». Натисніть кнопку «Add playlist». У вікні «Add new playlist»:

Введіть назву плейлиста. Вона має бути латинськими літерами та без спеціальних символів (пробілів, тире та інше).

Введіть url-адресу плейлиста. Якщо файл плейлиста збережений на локальному комп’ютері, формат адреси повинен бути таким: «file://» + «/path_to/your_playlist_file» (наприклад, file:///Data/list/playlist.m3u).

Натисніть кнопку «Save changes».

Addon sources.

Натисніть кнопку «Add addon». У вікні «Add new addon» натисніть у полі «Addon name». З’явиться перелік готових доповнень які вже присутні в репозиторії. Виберіть той що вам потрібен і натисніть «Save changes».

Ви також можете створити власне доповнення. Як це зробити, читайте тут.


Після того як буде створене джерело каналів, ви побачите таку таблицю:

 • «Name» – ім’я джерела, налаштування та видалення цього джерела. Коли джерело активне та оновлене, ім’я стає посиланням на редагування (співставлення) каналів для цього джерела. Іконка налаштувань відображається синім кольором, якщо джерело має налаштування потоків «за замовчуванням», і зелений колір, якщо користувач змінив параметри.
 • «Catchup» – вибір архіву. Підтримуються типи: «Append», «Shift» та «Flussonic».
 • «Enable» – вмикає або вимикає джерело.
 • «Prio» – пріоритет джерела. Чим менше значення тим більший пріоритет.
 • «Limit» – обмежує доступ клієнтів до джерела. Значення, це максимальна кількість клієнтів які можуть дивитись одночасно з цього джерела.
 • «Add channels» – якщо цей перемикач увімкнений і ви оновите джерело, всі канали джерела будуть автоматично додано у список каналів «TVLINK» (channels mapping). Це працює тільки при ручному (примусовому) оновленні каналів, при автоматичному оновленні ця опція ігнорується.
 • «New channels» – якщо цей перемикач увімкнений, при оновленні джерела, в список каналів «TVLINK» будуть добавлятися нові канали, якщо вони з’явились в цьому джерелі.
 • «Update period» – час (в годинах) через який джерело буде автоматично оновлюватися. Нуль, означає що оновлення вимкнуте.
 • «Update» – негайне оновлення джерела, а також час останнього оновлення.
 • «Links» – кількість посилань на потоки (канали) які містить джерело.

Є два варіанти, як ви можете добавити (channels mapping) канали з джерела в список каналів «TVLINK»:

 1. Увімкнути перемикач «Add channels» та натиснути «Update». В цьому випадку всі канали джерела будуть автоматично додано у список каналів «TVLINK».
 2. Оновити джерело, натиснувши «Update». Після цього назва джерела стає посиланням на сторінку де ви можете добавляти канали в ручному режимі.

Перемикач «Map» додає канал до списку каналів «TVLINK». При додаванні каналів створюється група до якої належить канал і переноситься іконка.


«TVLINK» автоматично об’єднує канали з однаковими назвами. Тому кількість каналів джерела (Links) не завжди відповідає кількості каналів в списку «TVLINK». При об’єднанні, регістр символів та пробіли у назві каналу ігноруються. Наприклад, всі канали з такими іменами будуть вважатися одним і тим самим каналом:

 • Channel 25
 • CHANNEL 25
 • ChaNNel25

Якщо в плейлисті або доповненні присутні групи каналів, вони також будуть експортовані. Якщо груп не має, усім каналам джерела буде присвоєно групу з назвою самого джерела.


Архіви каналів (Catchup).

Якщо ваш IPTV-провайдер надає таку функцію, виберіть один із типів архіву:

 • Append
 • Flussonic
 • Shift

«none» – означає що функцію вимкнено. Який саме у вас тип архіву, ви можете дізнатися у свого IPTV-провайдера.

«TVLINK» підтримує автоматичне перемикання архівних потоків під час збою, незалежно від типів архіву. Це означає, що при проблемі з архівним потоком з джерела де стоїть тип «Shift», станеться  переключення на архівний потік з джерела з «Flussonic». Порядок перемикання залежить від пріоритету джерел. Тобто та ж функціональність, що й зі звичайними потоками.

Якщо ви використовуєте сторонній IPTV-плеєр (не PVR TVLINK Client), в його налаштуваннях треба встановити тип архіву «Shift».  Тобто сам «TVLINK», в незалежності який тип архіву у джерела, буде видавати архіви в форматі «Shift».

Пріоритет джерела (Prio).

Якщо обидва джерела містять один і той же канал, то першим буде використаний потік із джерела з вищим пріоритетом (нижчою цифрою). Якщо цей потік не працює або припинив трансляцію в процесі роботи, «TVLINK» переключиться на наступне джерело з нижчим пріоритетом і так далі, по колу.

Обмеження з’єднань з джерелом (Limit).

Якщо джерело має обмеження на кількість підключень до потоків, встановіть потрібне значення. Це потрібно, щоб ваш IPTV-провайдер не заблокував вам доступ. «TVLINK» буде автоматично перемикати на наступний потік якщо ліміт буде перевищено.

 • «TVLINK» перемикає канали в асинхронному режимі. Це означає, що програма не чекає на закриття попереднього потоку перед тим як відкрити наступний. В іншому випадку, канали би перемикались дуже повільно.
 • Ідентифікація клієнтів відбувається за їх IP-адресою.

Ці два факти накладають деякі обмеження на роботу опції «Limit». А саме. Для клієнтів які мають одну і туж IP-адресу, «TVLINK» автоматично збільшує ліміт підключень. В журналі роботи програми ви будете бачити такий запис:

Increase MaxStream count [1+1 HD] from [MySouce]: set max stream [2] - limit [1]

Це означає що для джерела «MySouce» встановлений ліміт на одне підключення. Але, так як при перемиканні каналу попередній потік ще не закрився, «TVLINK» автоматично збільшив ліміт (на одиницю). Якщо би цього не сталося, джерело «MySouce» не було би доступне у цей момент.

Також, якщо два клієнти мають однакову IP-адресу (на одній і тій же машині запущено два IPTV-програвача) та роблять запит до одного джерела,  ліміт цього джерела теж буде збільшено на одиницю. Адже «TVLINK» не має можливості визначити, чи це запит на перемикання каналу одного і того самого клієнта, чи це запит від іншого клієнта. Так як IP-адреси у них однакові.


«Update all sources» – натисніть якщо вам потрібно оновити всі джерела каналів разом (знаходиться внизу сторінки). Якщо в налаштуваннях сервера (Settings) ввімкнута опція «Create static playlist», також буде створено статичний плейлист.