Встановлення та оновлення


Релізи «TVLINK» компілюються тільки для «Linux».

Програма використовує Python-модулі «Streamlink», тому в системі повинні бути встановлені:

  • «Python» відповідної версії. Потрібна версія «Python» вказана в релізі.
  • «Runtime» залежності для «Streamlink», які ви можете бачити тут.

Сам «Streamlink» встановлювати не потрібно і не бажано. Це викличне конфлікти в роботі «TVLINK». Модулі «Streamlink» є частиною «TVLINK».


AlexELEC / LibreELEC / CoreELEC

  • мається на увазі модифіковіні системи (ae-fork) в яких вже є всі потрібні залежності. В оригінальних ELECсистемах встановлення не можливе.

Перейдіть в налаштування системи «System», «AlexELEC (LibreELEC або CoreELEC)», «TV Services», «TVLINK Server». Натисніть «Enable TVLINK». Програму буде автоматично встановлено і запущено.


Ubuntu.

Для «Ubuntu 24.04 LTS x86_64» (з Python-3.12) ви можете завантажити та встановити «TVLINK» за допомогою deb-пакету. Релізи публікують тут. Після завантаження дайте команди в терміналі:

apt install ./tvlink_4.1.4_amd64.deb
systemctl start tvlink
systemctl enable tvlink

Для «Ubuntu 22.04 LTS x86_64».

В «Ubuntu 22.04.3» використовується «Python-3.10», для «TVLINK» (нижче версії 4.1.4) потрібен «Python-3.11». Встановимо його:

apt update
apt install -y python3.11-full

Застосуємо «update-alternatives» для того щоб вибрати потрібну нам версію «Python» для системи.

update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.10 1
update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 2
update-alternatives --config python3

В останній команді вибираємо версію «3.11» та перевіряємо:

root@intel:/# python3 -V
Python 3.11.0rc1

В «TVLINK» використовуються утиліта «ping», встановимо її, а також деякі утиліти які нам знадобляться.

apt install -y iputils-ping tar wget

Встановимо залежності для модуля «python3-streamlink». Це можна зробити однією командою:

apt install -y $(apt-cache depends python3-streamlink | grep Depends | sed "s/.*ends:\ //; s/<.*>//" | tr '\n' ' ')

Тут команда «apt-cache depends python3-streamlink» виводить інформацію по залежностям модулів «Streamlink» , а «grep, sed, tr» роблять із неї список який передається «apt install».

Завантажимо та встановимо «TVLINK» (релізи програми публікуються на форумі).

mkdir -p /opt/tvlink
cd /opt
wget https://github.com/AlexELEC/TVLINK-x86_64/releases/download/3.3.3/TVLINK-3.3.3.tar.bz2
tar -jxf TVLINK-3.3.3.tar.bz2 --directory /opt/tvlink
rm -f TVLINK-3.3.3.tar.bz2

Запустимо «TVLINK» щоб перевірити:

root@intel:/# /opt/tvlink/tvlink

— Starting TVLINK (version: 3.3.3) on 127.0.0.1:2020 / 192.168.1.33:2020 —

Також рекомендується зайти в веб-інтерфейс (наприклад: http://192.168.1.33:2020), добавити канали і перевірити їх роботу. Помилки пов’язані з залежностями ви можете бачити тільки в терміналі, в журнал роботи «TVLINK» вони не записуються.

Якщо все гаразд, завершуємо роботу «TVLINK» (Ctrl+C) та  додаємо його в автостарт системи:

wget https://raw.githubusercontent.com/AlexELEC/TVLINK-x86_64/master/tvlink.service -O /etc/systemd/system/tvlink.service

systemctl enable tvlink
systemctl start tvlink

OpenWRT

Простий спосіб встановлення системи OpenWRT для архітектури х86-64 описано тут.

Оновимо репозиторії пакетів та встановимо залежності для модуля «Streamlink», який входить до складу «TVLINK». Послідовно дамо команди в терміналі:

opkg update
opkg install python3 python3-certifi python3-chardet python3-cryptodome python3-pip python3-requests python3-six tar wget
python -m pip install --upgrade pip
pip install pycountry isodate pysocks

Завантажуємо та встановлюємо сам «TVLINK». Релізи для «OpenWRT x86-64» публікуються на цій сторінці.

wget https://github.com/AlexELEC/TVLINK-x86_64-OpenWRT/releases/download/4.1.4/TVLINK-4.1.4.tar.bz2 -O TVLINK-4.1.4.tar.bz2
mkdir -p /opt/tvlink
tar -jxf TVLINK-4.1.4.tar.bz2 -C /opt/tvlink
rm -f TVLINK-4.1.4.tar.bz2

Перевіряємо чи працює програма.

/opt/tvlink/tvlink

Якщо «TVLINK» запустився без помилок, закриваємо його (Ctrl+C). Завантажимо та додамо сервіс в автозавантаження.

cd /etc/init.d
wget https://raw.githubusercontent.com/AlexELEC/NanoPi-R1/ae/tvlink -O tvlink && chmod +x tvlink

service tvlink enable
service tvlink start